setare ca pagină de pornire 06.07.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Despre industria de ambalaje din Ungaria
15.12.2011.

În 2010 industria de ambalaje din Ungaria, sub aspect valoric a înregistrat o creştere de 16,3%.

Această valoare nu numai că depăşeşte indicatorul anului 2008, considerat a fi cel mai bun până acum, dar este semnificativ mai ridicată decât de ex. creşterea producţiei industriale de 10,5% a anului 2010.
Din punctul de vedere al indicatorului masă, rezultatele industriei de ambalaje au depăşit cu 9,2% valoarea anului 2009, dar şi aşa au atins doar 92% din valoarea de vârf a anului 2008, fiind similare datelor din 2007.
Atât valoric, cât şi sub aspectul masei valorificate, hârtia reprezintă cel mai important material de ambalare. Masele plastice în 2010 (sub aspect valoric) au reuşit să egaleze hârtia. Cea mai intensivă dezvoltare se constată în cazul acestor două tipuri de materiale, şi este interesant că în perioada de zece ani studiată, ritmul de creştere arată un paralelism. Rolul conducător al ambalajelor de hârtie şi mase plastice coincide cu tendinţele internaţionale.
Creşte de asemenea şi uzul ambalajelor metalice, dar cu un ritm mai scăzut faţă de cele amintite anterior. În cazul lemnului, sub aspect valoric se arată vânzări constante, dar indicatorii cantitativi arată însă o fluctuaţie puternică. Analizând situaţia ambalajelor de sticlă, se constată o scădere uniformă, lentă, dar mai fermă în aspectul indicatorului masă.
În cazul ambalajelor de hârtie este determinantă producţia internă, iar importul depăşeşte exportul. Întreprinderile lidere în domeniu (atât tipografiile care execută ambalajele de hârtie şi carton, cât şi întreprinderile de prelucrare a tablelor de carton ondulat) dispun de o bază tehnologică dezvoltată în continuu şi de forţă de muncă bine pregătită, ceea ce asigură o bază solidă pentru dezvoltare.

Tipurile de ambalaje de hârtie potrivit statisticilor se împart astfel:
-         produse din tablă de carton ondulat: 56%,
-         cutii de carton: 35%,
-         saci de hârtie, pungi: 7%,
-         carton ondulat: 2%.

Aceste date sunt similare celor înregistrate în anul precedent.

Ambalajele de material plastic au înregistrat în 2009 cea mai însemnată scădere, atât valoric, cât şi ca masă. Anul 2010 a adus o schimbare importantă, datele măsurate sub aspect valoric au atins valori record, totodată analiza masei arată un rezultat mai de încredere. Potrivit acesteia din urmă, acest sector a ieşit din criză, dar performanţele sale nu au atins încă valoarea record a anului 2008. În perspectiva unui deceniu, exportul şi importul arată valori apropiate şi un curs paralel.

Tipurile de ambalaje:
- saci, pungi: 25%,
- cutii, lăzi: 11%,
- butelii, baloane: 25%,
- elemente de închidere: 17%,
- altele: 22%.

Comparativ cu datele anului precedent, ponderea buteliilor de plastic a crescut cu 4%, iar a cutiilor, lăzilor a scăzut cu 3%.
Analiza vânzărilor la ambalajele metalice arată deja o imagine mai diversificată. Potrivit datelor valorice, începând din 2004 importul depăşeşte producţia internă, în timp ce datele cu privire la masă avute la dispoziţie pe o perioadă de nouă ani indică dominanţa permanentă a producţiei interne. Acest tip de ambalaj a fost cel mai puţin afectat de recesiunea economică începută în 2008, fapt care se explică în parte cu rolul pe care îl joacă în ambalarea produselor destinate populaţiei, a articolelor de consum.

Situaţia în cazul ambalajelor metalice:
-    recipienţi de oţel: 13%,
-    cutii de conserve de oţel: 63%,
-   ambalaje de aluminiu (inclusiv, dar fără a detalia şi buteliile cu aerosoli): 20%,
-    capace: 4%.

În cazul ambalajelor de sticlă – la analiza valorică - se observă o creştere uniformă a exportului, fapt neafectat de recesiunea economică începută la finele anului 2008. Vânzările pe piaţa internă cunosc o tendinţă de scădere, în timp ce importul – în media ultimilor zece ani – a rămas aproape neschimbat.

Cantitatea produsă în Ungaria arată o scădere puternică, ceea ce are desigur legătură cu închiderile fabricilor de sticlă şi din industria prelucrătoare. Potrivit aceloraşi date, importul arată o tendinţa de scădere uşoară.
În cazul ambalajelor de sticlă, Institutul Central de Statistică nu publică date de detaliu din motive de protecţie a datelor, având în vedere numărul mic al producătorilor.
Analizând vânzările la ambalajele de lemn, atât sub aspect valoric, cât şi al masei datele arată o fluctuaţie puternică în perioada cuprinsă între anii 2000 şi 2010. Vânzările pe piaţa internă şi la export – măsurate în ambele moduri – arată o tendinţă de creştere.

Situaţia în cazul ambalajelor de lemn:
-    paleţi de lemn: 68%
-    butoaie: 13%,
-    lăzi, tamburi de cablu: 19%.

Făcând o comparaţie cu datele similare ale anului precedent, în cazul paleţilor se constată o scădere de 3%, iar al lăzilor o creştere de 2%.

Alături de datele statistice, câteva completări în ceea ce priveşte rezultatele:
-    etichetele colante pe bază de hârtie, în Ungaria, în majoritatea cazurilor sunt produse de întreprinderi mici, în principal cu tehnologia flexografică, dar s-a introdus deja şi procedura digitală,
-    la Debrecen a fost pusă în funcţiune o nouă capacitate de producţie pentru pungi şi plase de hârtie, produse care în ultima perioadă au pierdut din cota de participare în industria ambalajelor,
-    în producţia ambalajelor de carton şi table de hârtie, Tipografia STI Petőfi Srl. a pus în funcţiune două noi maşini tipografice de „categorie superioară” şi o maşină de decupat. Edelmann Group cu sediul în Germania (Heidenheim) a devenit acţionar majoritar al tipografiei Zalai Nyomda SA. Grupul de societăţi proprietate familială este lideră în producţia cutiilor de carton premium şi pentru industria farmaceutică,
-    producătorii ungari ai hârtiei pentru caneluri sunt afectaţi de lipsa deşeurilor de hârtie şi de preţul acestora în creştere drastică, de cheltuielile de producţie ridicate şi de cele mai mari costuri de energie comparativ cu nivelul european. Datorită acestora, preţul hârtiei a crescut în cazul unor anumite produse deja şi cu 80 de procente, fapt care a influenţat nefavorabil cursul luat de preţul cutiilor din carton ondulat folosite la ambalarea produselor,
-    cele două mari producătoare de materie primă pentru masele plastice (Borsodchem, TVK) îndeplinesc pe mai departe un rol determinant la nivel regional, în cazul primei companii în rândul acţionarilor a intrat şi un investitor chinez,
-    în cazul producătorilor de ambalaje de plastic cu pereţi flexibili, unii au fost nevoiţi să-şi încheie activitatea, alte întreprinderi, ca de ex. Harsona Fólia-Print Srl. au făcut dezvoltări de capacitate şi tehnologie prin punerea în exploatare a unei noi maşini de tipar adânc,
-    la Salgótarján Mikropakk Srl. a construit prin investiţie greenfield o nouă uzină de prelucrare mase palstice,
-    în rândul celor 36 de uzine O-I din Europa, uzina de recipienţi de sticlă din Orosháza (O-I Manufacturing Ungaria Srl.) este ce-a dea patra în aspectul eficienţei. În 2010 au demarat lucrările de recondiţionare completă a două linii de producţie, care se vor încheia în 2011.

În aspectul vânzărilor la ambalaje, vânzările în cadrul comerţului exterior primesc un rol important. În timp ce exportul se datorează în cea mai mare parte producătorilor de ambalaje, în cazul importului rolul determinant le revine fimelor distribuitoare, numărul acestora este în continuă creştere şi asigură clienţilor servicii de calitate tot mai ridicată. Un exemplu concludent în acest sens este firma Reményi Csomagolástechnika Srl., care în 2011 va inaugura un centru de prezentare şi vânzări.

Informaţii de specialitate:
Asociaţia Naţională pentru Ambalare şi Manipularea Mărfurilor
H-1113 Budapest, Bartók Béla út 152,
Telefon: +36-1-313-7034, fax: +36-1-210-0107
www.csaosz.hu

 

 

ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi