setare ca pagină de pornire 24.02.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Prognoze contradictorii
03.05.2010.

Analiºtii pieþelor aflaþi la Londra se aºteaptã pe duratã medie la performanþe favorabile în cazul forintului, pânã la finele anului viitor la un curs euro de 250 forinþi, fiind de pãrere cã Ungaria va putea adera la zona euro înaintea þãrilor membre din regiune.

În acelaºi timp însã noile prognoze diferã în ceea ce priveºte perspectivele creºterii economiei ungare.
Prognoza globalã a pieþei pentru cel de-al doilea trimestru, publicatã recent de Departamentul de investiþii ºi analizã de la Londra al grupului de bãnci JP Morgan precizeazã în privinþa Ungariei: faþã de dezechilibrele existente în economia ungarã, acum deja minime, ºi faþã de veniturile mari oferite de investiþii, în portofoliile investiþionale poziþia actualã a sistemelor în forinþi este mult sub-ponderatã. Grupul nu recomandã încã luarea poziþiilor urmãrind aprecierea forintului, motivând cã în perioada premergãtoare alegerilor din aprilie existã riscul unei oarecare deprecieri.
Cu toate acestea, JP Morgan prognostizeazã pânã la finele anului 2011 un curs de 250 forint/euro. Analiºtii de la Londra ai grupului ºi-au întãrit acea prognostizare comunicatã ºi mai devreme cã Ungaria poate adera la eurozonã cel puþin cu un an înaintea celorlalte þãri care urmeazã deasemenea sã adere la aceasta, deoarece aici sunt cei mai puternici acei factori care încurajeazã aderarea, ºi Ungaria are un avans ºi în privinþa ajustãrii fiscale. Rãmânerea în urmã a performanþelor economiei reale în Ungaria se explicã în principal prin scãderea consumului, cauzatã de condiþiile riguroase de creditare ºi mãsurile bugetare severe. Însã aspectul favorabil este dat de faptul cã Ungaria se aflã într-o situaþie unicã: odatã ce va porni creºterea nu va mai fi nevoie sã scadã deficitul structural al bugetului, de aceea perspectivele pe medie duratã ale creºterii economiei ungare sunt deosebit de bune, ºi în anul 2011 va dispãrea handicapul cu care se confruntã azi creºterea economiei ungare în regiune – susþine analiza.
Potrivit grupului, produsul intern brut ungar (PIB) – la nivelul anului – va creºte începând cu a doua jumãtate a acestui an, ºi pe tot parcursul anului se poate aºtepta o creºtere; valoarea acesteia este prognostizatã de specialiºtii de la JP Morgan a fi de 0,5 procente.
Alte mari firme de analizã londoneze însã nu sunt de acord cu acestea. Departamentul investiþii din cadrul grupului bancar UBS, situat în Londra, în prognoza sa revizuitã cu privire la economia europeanã în cel de-al doilea trimestru, prognostizeazã încã pentru acest an regresie în economia ungarã, mai mult, ºi-a modificat prognoza într-una mai puþin favorabilã dupã ce a redus ºi previziunea sa referitoare la necesarul de import al eurozonei în acest an. Astfel, pentru anul 2010, în Ungaria, în locul celor 0,3 procente acum se aºteaptã la o scãdere a PIB de 0,5 procente. Analiºtii de la Londra ai UBS se aºteaptã ca anul viitor economia ungarã sã înregistreze o creºtere „modestã” de 2 procente.
Firma prognostizeazã cã noul guvern, condus probabil de partidul Fidesz (Uniunea Tinerilor Democraþi) va pune un accent mai mare pe creºtere ºi competitivitate, ºi nu se va concentra pe consolidarea bugetarã rapidã. Potrivit prognozei UBS, valoarea þintã a deficitului bugetar proporþional cu PIB în acest an va fi probabil modificat în apropierea valorii de 5,5 procente, faþã de valoarea actualã de 3,8 procente, mai ales datoritã consolidãrii bugetare a pierderilor anterioare ale întreprinderilor de stat. Pentru aceasta se aºteaptã ca Fidesz sã demareze reforme economice. Încercarea de importanþã cheie a acestei politici va fi poziþia Fondului Monetar Internaþional (IMF), dacã acesta va aproba sau nu acestea. Potrivit scenariului USB pentru caz normal, în acest an nu se mai aºteaptã alte reduceri ale dobânzii bãncii naþionale din Ungaria, iar anul viitor este posibilã o creºtere de 50 puncte de bazã, pânã la atingerea valorii de 6,25 procente. În acelaºi timp aceastã prognozã este expusã unor riscuri ale reducerii, deoarece dacã reacþia pieþei va fi favorabilã cu privire la rezultatele alegerilor ºi la programul politicii economice prezentat, atunci se vor crea posibilitãþi pentru noi reduceri ale dobânzilor.
ªi analiza fãcutã de JP Morgan întãreºte cã este clar riscul ca noul guvern sã creascã valoarea þintã a deficitului pentru acest an. Grupul se aºteaptã ca consolidarea datoriilor întreprinderilor de stat sã creascã chiar ºi pânã la 7 procente deficitul bugetar din acest an. Potrivit analiºtilor de la Londra ai JP Morgan, datoritã experienþelor legate de Grecia ºi noul guvern se va þine departe de orice relaxare a deficitului structural sau de consolidarea completã în acest an a datoriilor firmelor de stat.
Grupul se aºteaptã în acest an ºi la o scãdere a dobânzii bãncii naþionale de 25 puncte de bazã, cu completarea cã, dacã forintul se va aprecia în continuare, dupã alegeri Banca Naþionalã Ungarã va continua relaxarea condiþiilor monetare.

ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi