setare ca pagină de pornire 24.02.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Se poate finaliza conducta de gaz
03.03.2010.

Potrivit estimãrilor preliminare, în 2009 volumul schimburilor comerciale bilaterale româno-ungare a rãmas cu 20% în urma valorii înregistrate cu un an înainte, atingând, în mod probabil, în jur de 4,5 miliarde de euro.

Dacã avem în vedere faptul cã criza economicã mondialã a afectat semnificativ ambele þãri, ºi în alte relaþii putem constata regrese ºi mai mari, atunci acest rezultat se poate considera a fi acceptabil. Continuãm sã fim reciproc, pe mai departe, parteneri comerciali importanþi. Prezenþa reprezentanþelor firmelor ungare în România a crescut ºi în perioada de crizã, în decursul anului trecut cu mai multe sute, numãrul lor apropiindu-se deja de zece mii.
În acest an ne strãduim sã continuãm activitatea noastrã de a sprijini participarea întreprinderilor mici ºi mijlocii ungare la târguri ºi expoziþii. Pentru aceasta, ºi în acest an vom participa în luna martie la expoziþia industriei de construcþii de la Arad (Confort Construct & Instal) ºi la manifestãrile Zilei Sfântu Gheorghe din municipiul Sfântu Gheorghe. Ne aºteptãm deasemenea la o prezenþã însemnatã a întreprinderilor ungare la târgul industriei de construcþii de la Bucureºti (Construct Expo).
Legat de majoritatea prezenþelor noastre organizãm ºi întâlniri ale oamenilor de afaceri ºi/sau conferinþe pentru investiþii.
Avem speranþa ca în cursul primei jumãtãþi a anului, ca rezultat al consultãrilor ºi a muncii de mai mulþi ani între ministerele de resort ºi întreprinderile în cauzã, sã se poatã finaliza conducta de gaz Arad-Szeged, care joacã un rol important pentru ca alimentarea cu energie a celor douã þãri sã devinã mai sigurã, ºi va face posibilã implementarea a noi proiecte.

Ferenc Bogár
consilier economic
ºeful Biroului Comercial al Ambasadei Republicii Ungare la Bucureºti
E-mail: office@itdh.ro

ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi