setare ca pagină de pornire 24.02.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Fondul de crizã a fost majorat
03.05.2010.

Fondul Monetar Internaþional (FMI) a crescut cadrul financiar care serveºte managementul de urgenþã al crizelor economice, cu de peste zece ori, la valoarea de 550 miliarde de dolari.

Odatã cu majorarea aºa numitului nou fond de creditare (New Arrangements to Borrow - NAB) a crescut ºi cercul þãrilor care pot beneficia de ajutor. În afara celor 26 de þãri de pânã acum, încã alte 13 state, printre care se numãrã Brazilia, Rusia, India ºi China fac plãþi la NAB, iar în schimb primesc un drept de intervenþie mai însemnat în modul de utilizare a resurselor FMI.
NAB va deveni astfel ''un mijloc flexibil ºi eficient al managementului crizei, ºi va contribui la consolidarea sistemului financiar mondial'' – a anunþat Dominique Strauss-Kahn, directorul general al FMI.
Cea mai însemnatã sumã este plãtitã pe mai departe de Statele Unite ºi de Japonia, dar relaþiile de putere în cadrul FMI se modificã totuºi ca efect al faptului cã în rândul finanþatorilor NAB apare gruparea celor patru: Brazilia-Rusia-India-China, grupul celor mai mari þãri emergente, denumit cu prescutarea englezã BRIC, care poate înceta dominaþia þãrilor bogate, industrializate.
Constituirea NAB a fost iniþiatã în anul 1995, în urma crizei financiare din Mexic, de cãtre þãrile grupului G7, grupul celor ºapte þãri cu cea mai puternicã economie din lume. Lãrgirea sa a fost decisã anul trecut, la summitul din aprilie al grupului G20 care cuprinde þãrile industriale conducãtoare ºi cele mai mari þãri emergente, ocazie cu care participanþii s-au înþeles sã creascã stocul de capital al FMI imediat mobilizabil la o valoare triplã, de la 250 miliarde de dolari la 750 miliarde de dolari, cu lãrgirea NAB ºi emiterea de obligaþiuni.

ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi