setare ca pagină de pornire 24.02.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Porturi la Mohács
15.06.2007.

Portul oraºului Mohács din Ungaria a fost mutat într-un loc mai larg, unde sã poatã ancora vasele uriaºe, din acelea care anul trecut au venit cu sutele în portul de la Dunãre.

În acest loc nou, în afara montãrii pontoanelor, trebuie realizate ºi obiectivele de pe mal, se vor construi podurile de intrare ºi bolarzii. Pânã acum localnicii îºi þineau bãrcile în aceastã parte a malului, dar acum trebuie sa se mute în zona aflatã la sud de vadul Sokac, unde se poate ajunge mai uºor cu maºina.
Avanseazã ºi construirea portului de frontierã, având un cost de douã miliarde ºi jumãtate de forinþi, ºi oraºul se pregãteºte sã construiascã cu participare de investitori ºi un port comercial pentru circulaþia publicã.

ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi