setare ca pagină de pornire 24.02.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Prognoza preþului la petrol
25.01.2007.

Potrivit unui studiu efectuat de HypoVereinsbank cu sediul la München, scãderea preþurilor la petrol care a avut loc anul trecut între lunile august ºi octombrie a însemnat doar un episod scurt în procesul care, într-o perspectivã mai îndepãrtatã, indicã clar o creºtere de preþ.

Pentru o nouã creºtere a preþurilor la petrol nu este nevoie de rãzboaie ºi nici de catastrofe naturale mai grave, e de ajuns creºterea continuã a cerinþei de energie a puterilor economice conducãtoare, în primul rând a Chinei ºi Indiei. Producerea altor purtãtori de energie, precum energia eolianã ºi cea solarã deocamdatã nu este economicã ºi din punct de vedere tehnic este încã insuficient de elaboratã. Mai mult de atât, cele mai mari rezerve de þiþei ale lumii, încã neexploatate, se aflã în mare parte în þãri cu probleme politice, cum ar fi Iran, monarhiile arabe, Rusia ºi Venezuela.
Studiul HypoVereinsbank citeazã prognoza Agenþiei Internaþionale pentru Energie (IEA) cu sediul la Paris, conform cãreia în timp ce necesarul de energie pe plan mondial pânã în 2030 va creºte cu 53%, satisfacerea cerinþelor va deveni tot mai nesigurã ºi problematicã din punct de vedere ecologic, ºi cu o producþie deja în stagnare nu este probabil ca producãtorii sã poatã satisface cerinþele crescute. Zãcãmintele de þiþei din Texas ºi de sub Marea Nordului se vor epuiza într-un timp apropiat, în Nigeria ºi Irak situaþia politicã este confuzã, în multe alte þãri fondurile financiare alocate întreþinerii infrastructurii ºi prospectãrii noilor zãcãminte de þiþei sunt insuficiente. În Rusia, Arabia Sauditã ºi Venezuela monopolurile de stat în domeniul petrolului lasã echipamentele de producþie sã se degradeze. Iar mãsuri precum extinderea capacitãþilor rafinãriilor în America de Nord, considerate a fi încã limitate, abia dacã vor avea rezultat.
Opinia publicã din þãrile consumatoare primeºte cu îngrijorare anunþul cartelului OPEC – aºa cum s-a întâmplat ºi recent – privind scãderea cantitãþii extrase. În esenþã, aceºti paºi nu au avut efect, deoarece o serie de state producãtoare nu respectã aceste hotãrâri. În realitate, guvernele OPEC ºi concernurile strâns legate de acestea se îngrijesc în alt mod de menþinerea nivelului ridicat al preþului la petrol: nu fac investiþii ºi aceasta în sine duce la scumpirea „aurului negru”.
Toate acestea se vor reflecta desigur ºi în evoluþia preþurilor în 2007. Conform analistului bãncii, preþul mediu al unui baril de petrol va ajunge la 72 dolari ºi pentru 2008 se poate aproxima o creºtere de preþ de 3 dolari.
 
 

ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi