setare ca pagină de pornire 24.02.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Recolta de grâu este mai scãzutã
11.05.2010.

În acest an se aºteaptã ca recolta de grâu la nivel mondial sã fie cu 5 procente mai scãzutã comparativ cu cea de anul trecut - susþine o analizã publicatã de Organizaþia Naþiunilor Unite pentru Alimentaþie ºi Agriculturã (FAO).

Cu toate acestea, producþia de cereale nu va fi inferioarã celei din anul precedent deoarece în þãrile mari producãtoare producþia de porumb va fi mai mare. Analiza FAO aratã cã în Statele Unite, þara cea mai mare producãtoare de grâu, datoritã condiþiilor meteorologice nefavorabile, suprafaþa semãnatã a scãzut la cea mai micã valoare înregistratã în ultimul secol.

ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi