setare ca pagină de pornire 24.02.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Stiri pe scurt
27.11.2008.

Potrivit celei mai recente prognoze economice a Comisiei Europene, economia europeanã va creºte probabil în acest an cu 1,4%, faþã de valoarea de 2,0% aºteptatã în primãvarã.

Creºterea înregistratã în þãrile eurozonei poate fi de 1,3%, cu 0,4 puncte procentuale mai puþin faþã de valoarea prognostizatã. Creºterea inflaþiei în acest an se datoreazã în principal creºterii accentuate a preþurilor la energie ºi alimente. Cu toate cã preþul þiþeiului ºi al altor materii prime a scãzut faþã de valorile record înregistrate în varã, Comisia a crescut prognoza inflaþiei pe 2008 la valoarea de 3,8%. Cursul inflaþiei pe mai departe va fi influenþat în mare mãsurã de evoluþia pieþei materiilor prime ºi de faptul dacã preþurile mai ridicate în acel sector vor conduce sau nu la o inflaþie generalã a preþurilor ºi a salariilor.
Siguranþa alimentelor: ce resturi rãmân din pesticide? Noile norme ale Uniunii, intrate în vigoare de la 1 septembrie stabilesc valori limitã unitare în privinþa resturilor de pesticide din alimente.
Cu implementarea acestor valori limitã, Uniunea Europeanã doreºte sã serveascã interesele consumatorilor, ºi se strãduieºte sã faciliteze activitatea comercialã ºi de import. În timp ce mai demult Uniunea Europeanã a prevãzut valori limitã numai în cazul anumitor pesticide, iar reglementarea celorlalte pesticide a fost de competenþa þãrilor membre, acest ordin cu privire la resturile de pesticide se referã la 1100 pesticide folosite de cãtre cultivatorii de plante în Uniune sau în afara acesteia. Valorile limitã sunt stabilite pentru o gamã largã de produse: printre altele carne, lapte, legume, fructe – inclusiv cele sâmburoase, condimente ºi furaje.

ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi