Legyen a kezdőlapom! 2020.07.13. térítésmentes üzleti információs szolgáltatásunk
belépés
regisztráció
címlapa Feliciter kiadványaink külpiacok belföld sorokban ajánló háttér arhívum kereső puntea online
Vezetői hatékonyság a life long learning jegyében
2007.01.08.
A körülöttünk zajló változások időről időre új feladatokat jelentenek, amelyek ismeretek, képességek elsajátítását is feltételezik, s amelyekhez többé-kevésbé eredményesen alkalmazkodunk.

Mindezek következtében a hatékonyság folyamatos tanulás nélkül nem képzelhető el. Különösen hangsúlyos ez a folyamat a vezetők életében.
Ha igazi és eredményes változásokat akarunk elérni, akkor ez mindenképpen feltételezi az emberek beállítottságának és gondolkodásmódjának megismerését, ami után a következő lépés az, hogy a vezető felszabadítja és a megfelelő irányba összpontosítja önmaga és beosztottjai energiáit.
Egy vezető számára éppen ezért különösen fontos lehet a személyiségében rejlő lehetőségek tudatosítása és fejlesztése. Másrészt a személyes pozitív és negatív belső tartalmak árnyaltabb megismerése és a reális önmagunkhoz való hűség – a hitelesség miatt – szinergikus hatású lehet, ami a vezetői hatékonyságot is növelheti.
Gyakran hiszik azt az emberek, hogy a negatívumaikkal való szembenézés a kudarc beismerése vagy gyengeség, mint ahogy azt is gyakran hallani, hogy a saját pozitívumok fel- és elismerése öntömjénezést jelent. Mindezek esetében viszont az önértékelés egyoldalúvá válik. Pedig a személyiségünkben megtalálható pozitívumok és negatívumok reális ismerete együtt adja a kerek egészet.
 
Amikor a feladatok kerülnek előtérbe az életünkben, az életstílus domináns elemévé is válhatnak, ami nem egyszer személyes magunk háttérbe szorításával jár. Ez egy idő után szintén belső egyensúlytalanságot eredményez.
Ezért az egész életen át tartó tanulás során mindig érdemes eldönteni, milyen jellegű fejlődést szeretnénk elérni és milyen hatástartammal. Akár önmagunk esetében, akár munkatársak esetében.
 
 
 
A fejlődés jellege
 
Hatás
 
 
Feladattal kapcsolatos
tanulás
 
 
Személyiségváltozás
 
Rövid távú
 
 
Teljesítményt javító tudás
elsajátítása, képesség megszerzése
 
 
A karrierrel, a magánélettel
kapcsolatos problémák megoldása
 
Hosszú távú
 
 
Az alkalmazkodóképesség
növelése
 
 
Az énkép, a személyiség fejlődése
 
 
A változást és a személyes fejlődést segítő tanulási folyamat leggyakoribb formái:
 • Önfejlesztés (önállóan és a személyes kapcsolatok segítségével
 • Életvezetési konzultáció (szakemberrel)
 • Coaching (folyamat-tanácsadás vezetőknek, menedzsereknek)
 • Csoportos tréningek (a szó klasszikus szakmai-módszertani értelmében, nem csupán a ma divatos használatban, az ’oktatás’ és ’képzés’ szinonímájaként)
 • Pszichoterápia („honnan-hová” típusú edzési folyamat, az önmegismerés és önmegértés mélyülésével)
 • A speciális érdeklődésnek megfelelő alternatív módszerek (komplementer medicina, ezotéria, stb.)
 
A cégismertetőkben egyre gyakrabban lehet lelkesítő jelmondatokat olvasni küldetésként, ugyanakkor nem egyszer valódi tartalom nélkül, vagyis a vezetéshez, a jó eredményekhez kevés támogatást nyújtanak. A hiteles cégküldetés ott kezdődik, hogy a vezetők hitelesen meg tudják fogalmazni önmaguk számára a megélt küldetésüket – ami aztán vagy a cégük küldetésévé is válik, vagy segít a személyes küldetéssel illeszkedő vezetői attitűd értelmezésében. Ez pedig önismeret és tanulás kérdése is.
 
Vezetővé válhat valaki formális kötöttségeknek megfelelően: ha eredményei, képességei, kapcsolatai alapján kerül pozícióba (akár pozitív, akár negatív értelemben), ha a közösség, a beosztottak választják legitim vezetővé, vagy szervezet alapításának eredményeképpen.
Ugyanakkor közismert az is, amikor vezetői pozíciót nem kap az egyén, de a környezete (informális) vezetőként kezeli, és ismeri el.
 
Bárhogyan is válik valaki vezetővé, mindegyik esetben viszi magával a személyiségét – munkaeszközként is. Ha azonban valaki jó vezetővé akar érni, érdemes elindulnia az alábbi kérdések mentén:
 • tudatosul-e személyes életében a vezetői szerepkörhöz fűződő életstílus,
 • tudatosan felvállalt-e életfeladatként a vezetői szerepkör (függetlenül attól, hogy formális vagy informális pozícióból adódik),
 • elhelyezi-e önmagát, azonosítja-e identitását egy életvonal-analízis mentén (amelyben hosszmetszetében látja, hogy honnan hová tart és miért)
 • tudatosítja-e azokat a szerepkonfliktusokat, amelyek a vezetői helyzetből adódnak,
 • tesz-e lépéseket, keres-e lehetőségeket ezen a területen a tudatos önfejlesztésre, problémamegoldásokra?
 A megvalósított magatartás és életvezetés jellegétől függően lehet mindez pozitív vagy negatív hatással az egyén életére: az egészségére, a teljesítményére, a munkakörnyezetére, a munka hatékonyságára és a személyes kapcsolataira egyaránt.
 
Az utóbbi másfél évtizedben számtalan új típusú munkahely keletkezett, ahol sok fiatal vezető kapott lehetőséget. Szociológusok szerint a következő évtizedben stabilizálódik ez a folyamat, és – a korábbi évtizedekkel ellentétben – nem a hagyományos, életkor szerint is „járó” vezetővé válás lesz a megszokott.
 
Megítélésem szerint ennek következménye lesz az is, hogy erősödik majd a jó vezetői képességekkel rendelkező, de informális vezetői pozícióban lévők környezetükre gyakorolt hatása – különösen akkor, ha egészséges önértékelésüknek köszönhetően nem csinálnak presztizskérdést a vezetői státusz hiányából.
Õk lehetnek ugyanakkor azok is, akik – éppen képességeikre, szakmai kompetenciájukra hagyatkozva – önálló vállalkozásba kezdenek, és az év(tized)ek alatt megélt tapasztalataikból, illetve (az egész életen át tartó) tanulmányaik során elsajátítottakból építkezve tudnak majd másoknak is segítséget nyújtani: az üzleti partnerek és a fogyasztók különböző módon és szinten megjelenő szükségleteinek kielégítésében.
 
 
 
Husztiné Hajdú Erika
pszichológus-tréner
marketing szakértő


Hozzászólások

Új hozzászólás

Regisztrált, bejelentkezett felhasználóink részére!

Bejelentkezés

Regisztráció
médiaajánlat | e-mail a szerkesztőnek | impresszum | adatvédelem | lap teteje