Legyen a kezdőlapom! 2020.10.21. térítésmentes üzleti információs szolgáltatásunk
belépés
regisztráció
címlapa Feliciter kiadványaink külpiacok belföld sorokban ajánló háttér arhívum kereső puntea online
Az Európai Bizottság 2010-es munkaprogramja
2010.04.23.
Az Európai Bizottság minden évben új munkaprogramot ad ki, melyben meghatározza az előtte álló évre stratégiai kezdeményezéseit.

A munkaprogram célja, hogy mind az Európai Unió intézményei, mind az érdekelt felek számára elérhetővé tegye az Európai Bizottság adott évi szakpolitikai irányvonalait és kezdeményezéseinek indikatív listáját. Az új összetételű Bizottság első, 2010-es munkaprogramja március 31-én jelent meg. Fókuszában a gazdasági válságból való kilábalás és az uniós polgárok számára közvetlen haszonnal járó szakpolitikai kezdeményezések állnak. A Bizottsági munkaprogram nem csupán a 2010-es év feladatait jelöli ki, hanem felvázolja az elkövetkező évek fő politikai kötelezettségvállalásait is. Többéves jellege tehát még kiszámíthatóbbá teszi a Bizottság munkáját az Európai Parlament és a Tanács, valamint az érdekelt felek számára. A 2010-es év nem csak az új Bizottság felállása miatt jelent új kezdetet az Európai Unió szakpolitikáinak alakításában, hanem azért is, mert a gazdasági válság és a globális kihívások új szemléletet és új szakpolitikai megoldásokat kívánnak. Az Európai Bizottság véleménye szerint az Európai Unió jövőjének gazdasági és társadalmi fejlődését a fenntartható növekedés pályára kell állítani. A munkaprogram tehát ebben a szellemben - és az „EU 2020” gazdaságstratégiával összhangban - jelölte ki kötelezettségvállalásait a 2010-es évre, illetve azon túlra.

A Bizottság munkaprogramja 4 fő területre koncentrál (válság kezelése és egy szociális piacgazdaság fenntartása, polgárközpontú program kialakítása, külpolitikai ütemterv meghatározása, uniós munkamódszerek modernizálása), melyekre a 2010-es évben összesen 34 kezdeményezést jelölt ki. A 34 stratégia prioritás között összesen 10 jogalkotási kezdeményezés szerepel, a többit közlemény, jelentés, zöld könyv stb. formájában teszi közzé az Európai Bizottság. A párbeszéd elősegítése, a kiszámíthatóság növelése és az átláthatóság biztosítása érdekében a munkaprogram három mellékletet is tartalmaz, melyben táblázatszerűen összefoglalja egyrészt a fenn említett 34, még idén (április és december között) kötelezően végrehajtandó stratégiai kezdeményezést, másrészt a 2010 és az azután végrehajtandó, megfontolásra váró fontos javaslatokat, illetve az egyszerűsítési és visszavonandó javaslatokat is.
Az Európai Unió új, tíz évre szóló gazdaságstratégiájának (EU 2020) főbb irányvonalait az Európai Tanács tavaszi ülésén elfogadták a tagállamok állam- és kormányfői, a teljes Stratégia várhatóan a nyári Tanácsi ülésen kerül elfogadásra. Az év hátralévő részében a Bizottság elindítja a stratégiát támogató hét kiemelt kezdeményezését („flagship initiatives”), és bizottsági közleményekben jelöli ki az EU cselekvésének prioritásait az adott cél elérésében. Az egyik ilyen bizottsági kezdeményezés az iparpolitika átalakítását célozza („Iparpolitika a globalizáció korában”), melynek célja a kis- és középvállalkozások üzleti környezetének javítása, illetve egy erős, globálisan is versenyképes ipar kiépítésének támogatása. Az Innovatív Unió-t célul kitűző kezdeményezés közleményében („Európai kutatási és innovációs terv”) az Európai Unió kutatási, kreativitási és innovációs keretének a fejlesztése áll a középpontban. A Bizottság további közleményei közé tartozik a fiatalok foglalkoztatásának növelése és az oktatási rendszer fejlesztése („Mozgásban az ifjúság”), illetve a munkaerőpiac követelményeinek megfelelő új készségek fejlesztése („Új készségek és munkahelyek menetrendje”) is. Az egységes piac 2012-ben ünnepli 20. évfordulóját, működése ugyanakkor még mindig nem teljes körű. Az egységes piac fellendítésére és a hiányosságok áthidalására a Bizottság 2010-ben közleményt ad ki, hogy megteremthessék a holnap egységes piacának szolid alapjait. Továbbá az Európai Unió gazdasága számára
jelentős akadályt jelent, hogy egy európai szabadalmi rendszer kiépítése nyelvi nehézségekbe ütközik. A Bizottság tehát javaslatot tesz, hogy adjanak ki egy rendeletet a jövőbeli EU szabadalom fordítási problémájának orvoslására.
Bizottsági kezdeményezések egy polgárközpontú program kialakítására Az Európai Unió kiemelkedő prioritása a polgárok jogainak megerősítése, melynek kiemelkedő példája a Lisszaboni szerződésbe beiktatott polgári kezdeményezés lehetősége. Az Európai Bizottság a már létező javaslatok ösztönzésével, illetve további kezdeményezésekkel szeretné elérni, hogy az európai polgárok teljes körűen élvezhessék a szabadság, biztonság és igazságosság Európájának előnyeit. A polgárközpontú program kiemelt hangsúlyt fektet a stockholmi cselekvési terv kialakítására, illetve a polgári és kereskedelmi ügyekben irányadó bírósági joghatóságok és határozatok elismerésének és végrehajtásának megerősítésére. Ezen felül a Bizottság javasolni fogja a munkaidő irányelv felülvizsgálatát is, melynek célja, hogy hatékonyan felmérjék a 21. század munkavállalóinak, üzleti szférájának és fogyasztóinak igényeit, és ennek fényében állapítsák meg a szükséges munkaidőt. Nem utolsó sorban a Bizottság zöld könyvében veszi nagyító alá az európai nyugdíjrendszerek jövőjét, mely az Európai Unió fenntartható gazdaságának egyik legkomolyabb aggodalma.

Bizottsági kezdeményezések egy ambiciózus, koherens és globális külpolitikai ütemterv kialakítására
Az Európai Unió globális tekintélyének és külkapcsolatainak megerősítésére a külkapcsolatok ápolása mellett (Európai Külügyi Szolgálat, bővítési folyamat irányítása, kulcsfontosságú bilaterális kapcsolatok továbberősítése) a Bizottság célja az EU kereskedelmi stratégiájának elmélyítése. A növekedés, foglalkoztatás és befektetések egyik hajtómotorja a nemzetközi kereskedelem, így a Bizottság kötelezettséget vállalt a nemzetközi kereskedelem és befektetési lehetőségek előtt álló akadályok további megszűntetésére. A Bizottság tehát az év folyamán közlemény formájában ismerteti az EU 2020 kereskedelmi stratégiájának alapjait, melynek fókuszában többek között a piachoz való hozzáférés, a nemzetközi szabványosítás, a környezetvédelem és a nyersanyaghoz való hozzáférés áll majd.

További kezdeményezések 2010 után
A Bizottság öt éves mandátuma alatt lehetséges, de még megfontolás alatt álló kezdeményezések közül kamarai szempontból kiemelkedő fontosságú az Európai Kisvállalkozó Törvény (Small Business Act) félidős felülvizsgálata 2012-ben, mely alkalmat kínál majd a törvénycsomag módosításaira. A Bizottság ezen kívül szeretné módosítani a szabványosítást érintő rendeletet és két határozatot is, hogy egy még integráltabb európai szabványosítási rendszert alakíthasson ki. Az európai polgárok üzleti életbe vetett bizalmának visszanyerésére a Bizottság közleményt szeretne közzétenni a társadalmi felelősségvállalásról, és széleskörű támogatást kíván nyújtani a kis és középvállalkozások számára az EU-n kívüli piacokra való betörés esélyeinek növelésére. Ezen kívül a jelenlegi Bizottság javaslatot tesz a 2014-2020 (CIP II) közötti versenyképességi és innovációs keretprogramra is. Végül, de nem utolsó sorban, a Bizottság várhatóan javaslatot tesz a 2011-től alkalmazandó állandó forgalmi adó mértékére, mivel a jelenleg alkalmazandó ÁFA 2010 decemberében érvényét veszti.

Forrás: MKIK Brüsszeli EU Képviselete

Kapcsolódó cikkek:
EU program a jövőért

Hozzászólások

Új hozzászólás

Regisztrált, bejelentkezett felhasználóink részére!

Bejelentkezés

Regisztráció
médiaajánlat | e-mail a szerkesztőnek | impresszum | adatvédelem | lap teteje