Legyen a kezdőlapom! 2020.10.25. térítésmentes üzleti információs szolgáltatásunk
belépés
regisztráció
címlapa Feliciter kiadványaink külpiacok belföld sorokban ajánló háttér arhívum kereső puntea online
Befektetők tanácsadói
2015.02.24.
1,66 milliárd eurót meghaladó összértékben 60 új befektetési projekt elindításában vett részt 2014-ben a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), és ezzel a régió hasonló szervezetei között is kiemelkedően teljesített.

A működőtőke-beruházások támogatására és befektetésösztönzésre létrehozott szervezet tavalyi tevékenységének köszönhetően mintegy 11 ezer új munkahely jön létre: 51%-kal több, mint 2013-ban. A 2014-es projektek alapján a legmagasabb befektetési érték – csaknem félmilliárd euró – indiai befektetőktől származik. Iparági megoszlásban továbbra is kiugróan vezetnek a járműipari beruházások, ezt követik hozzávetőleg összesen 524 millió euró működőtőke beáramlással a megújulóenergia-szektor, a vegyipar és a szolgáltató központok.
Teljes körű tájékoztatás
A világgazdaságban végbemenő változásokra adott válaszreakcióként a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium új külpolitikai stratégiát határozott meg, melynek lényege, hogy a külpolitika fókuszában a külgazdasági érdekek érvényesítése áll. Az intézményrendszer egyik fontos eleme a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA). Ésik Róbert, a szervezet elnöke adott interjút a HÍD-lapcsoportnak.
- A világgazdasági válsággal szemben azok az országok voltak ellenállóbbak, melyek megfelelő termelői kapacitással rendelkeztek. A magyar kormány már 2010-ben célul tűzte ki, hogy hazánk (Közép-Európa termelési és innovációs központja legyen. Egy olyan nyitott gazdaság, mint a magyar, csak sikeres külgazdasági stratégiával valósíthatja meg ezt az elképzelést. A siker érdekében alakult át a külgazdasági intézményrendszer, amelyben fontos feladata van a HIPA-nak. A Nemzeti Befektetési Ügynökséget (HIPA) a Magyar Kormány azért hozta létre, hogy a szervezeten keresztül professzionális segítséget nyújtson a Magyarországon befektetni szándékozó vállalatoknak. Feladatunk tehát a kormány befektetés-ösztönzési céljainak teljesítése, egyúttal a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok előmozdítása – összegezte tevékenységük lényegét Ésik Róbert. - A HIPA ennek érdekében nem csak kapcsolatot vesz fel és tart fenn a potenciális külföldi befektetőkkel annak érdekében, hogy segítse stratégiai befektetési döntéseik előkészítését és végrehajtását, hanem a döntést követően támogatást is kínál számukra, sőt újra-befektetéseiket is ösztönzi. Egyablakos ügyintézéssel teljes körű, gyors és naprakész információkat kínálunk a magyarországi üzleti – jogi, gazdasági és adózási – környezetről a nemzetközi gazdasági élet szereplőinek. Hiteles gyakorlati tanácsokkal szolgálunk annak érdekében, hogy a külföldi befektetők magyarországi beruházásaikról megalapozott döntéseket hozhassanak. Vállalat- és ágazat-specifikus tanácsadást nyújtunk, szakmai rendezvényeket és telephely-látogatásokat szervezünk, befektetési helyszíneket ajánlunk. Cégekre szabott támogatási információkkal is szolgálunk a hazai és az Európai Unió által társfinanszírozott programokról, irányítjuk az úgynevezett EKD-programot, vagyis az egyedi kormánydöntéssel támogatott befektetések rendszerét.
- Habár központi költségvetési szervként működünk; magunkat üzleti tanácsadó cégnek definiáljuk – tette hozzá a HIPA elnöke. - Ügyfeleink 95 százaléka olyan külföldi multinacionális cég, amelyik már befektetett Magyarországon, vagy pedig fontolgatja azt. A befektetés-ösztönzés lényege, hogy új befektetőket igyekszünk Magyarországra hozni, ez szép feladat. Megtalálásuk több módon történik, például befektetési roadshow, célzott céglátogatás, vagy nemzetközi konferenciák során. Az új befektetők megtalálása mellett természetesen igen fontos a meglévő befektetők tevékenységének figyelemmel kísérése is, azaz az after care. A törődés mellett törekszünk arra is, hogy a Magyarországon jelenlévő cégek az itt megtermelt nyereségük minél nagyobb hányadát fektessék be újra nálunk. Sokatmondó az adat: az elmúlt évben 60 új befektetési projekt elindításában vett részt a HIPA, ezek közül 32 esetben újra befektetésről van szó, míg 28 az új befektető, aki először indít beruházást Magyarországon.
Itt kell megemlíteni azt is, hogy munkánk során nagyon fontos a 110 országban jelenlévő 128 magyar külgazdasági attasé szerepe, akiknek a kereskedelemfejlesztés mellett fontos feladata a potenciális befektetők felkutatása, megtalálása, tájékoztatása.

Ésik Róbert szavaiból kiderült: a HIPA közvetítőként is eljár a nemzetközi cégek és a magyar kis- és középvállalkozások között, hogy ezzel is támogassa a beszállítói kapcsolatokat. Beszállítói képzéseket szervez, aktív kapcsolatban áll az ágazati szövetségekkel különösen a járműipar és az elektronika területén. Alapvető céljuk, hogy a magyar kkv-k a lehető legnagyobb szerepet kapják a nálunk letelepedett nemzetközi cégek beszállítói láncában. Éppen ezért tevékenységükben jelentős szerepet szentelnek a hazai kis-és középvállalkozások beszállítóvá válásának, azaz hogy segítsék őket abban, hogy becsatlakozzanak a beruházók értékteremtő folyamataiba. Ennek érdekében képzéseket és beszállítói fórumokat szerveznek számukra, ahol találkozhatnak a befektetőkkel, megismerhetik, milyen feltételek mellett lehetnek potenciális beszállítóik. Ugyanakkor a beruházóknak is információkat tudnak adni leendő beszállítókról. Létrehoztak egy online piacteret is, ahol 20 nagyvállalat és közel 200 beszállító adatai találhatók meg; a HIPA „Minősített Beszállítói Adatbázisa” a felületet biztosítja, az egymásra találás a cégek dolga.

- Beruházási projektek kiajánlása is a feladatkörünkbe tartozik – emelt ki egy újabb fontos feladatkört a HIPA elnöke. – A pénzügyi befektetők számára állítottunk össze egy jól előkészített, hitelesített, indulásra kész magyarországi beruházási lehetőségeket tartalmazó projektgyűjteményt. Természetesen a lista összeállítását megelőzően mi magunk is megismerjük, auditáljuk az adott projektet. A „keleti nyitás” meghirdetése óta ugyanis egyre több országból, de főként kínai és arab befektetők érdeklődnek a magyarországi pénzügyi befektetési lehetőségek iránt.

Eredményes év volt 2014.
A HIPA 2014-ben 35%-kal magasabb befektetési volument ért el, mint 2013-ban. A 2014-es beruházási döntések nyomán pedig másfélszer annyi, közel 11 ezer munkahely jön létre, mint egy évvel korábban. A nyilvánosságra hozott adatok és az előzetes becslések alapján a HIPA közreműködésével megvalósuló 60 beruházás a 2014-es (prognosztizált) GDP 1,6%-át, valamint a 2014-es nemzetgazdasági beruházások 11,3%-át teszi ki.
- A HIPA tavalyi eredményei régiós összehasonlításban is igazolják a kormányzat erőfeszítését, miszerint a versenyképesség növelése és a befektetőbarát intézményrendszer és infrastruktúra megteremtésén kívül aktív befektetés-ösztönzéssel Magyarországot Kelet-Közép-Európa egyik vezető befektetési desztinációjává tegye – foglalta össze Ésik Róbert az eredményeket. - A befektetői bizalom kétirányú megerősítése, hogy a projektekből 28-at a Magyarországnak először bizalmat szavazó, újonnan piacra lépő cégek indítanak, 32 beruházást pedig a már régebben itt működő vállalkozások jegyeznek. Örömteli tény, hogy a visegrádi országok befektetés-ösztönző szervezeteinek eredményeivel összehasonlítva a HIPA a lengyel PAIiIZ-nál és a szlovák SARIO-nál is jobban teljesített 2014-ben úgy az egy főre jutó működőtőke-beáramlás (FDI per capita) értékét, mint a pozitív befektetési döntések számát és a létrehozott új munkahelyeket figyelembe véve. A HIPA 60 pozitív döntéssel záruló befektetési projektben vett részt 2014-ben, amelyek összértéke 1.662 millió euró. A beruházások hatására kialakított új munkahelyek száma 10.745, az FDI per capita értéke pedig 168 euró. Ugyanezek az adatok a lengyel befektetési ügynökségnél: 54 lezárt projekt, 1.817 millió euró értékű befektetés, 8.788 új munkahely, és 47 euró FDI per capita. Szlovákiában a 25 befektetési projekt 170 millió euró beáramló tőkét, 4.600 új munkahelyet és 31 euró értékű egy főre jutó tőkebeáramlást hozott 2014-ben.

2014-ben Budapest – mint a legvonzóbb kelet-európai befektetési lokáció – elnyerte az fDi Magazin „A legvonzóbb kelet-európai FDI város 2014–2015” díját. Az első helyezésen túl szintén kimagaslóan fontos, hogy a „TOP 10 Major European cities” átfogó értékelésén a magyar főváros – egyetlen kelet-közép-európai helyezettként – London, Barcelona, Berlin, Párizs és Brüsszel mellett a kilencedik helyezést szerezte meg.

Erős járműipari jelenlét
A HIPA közreműködésével megvalósuló 2014-es befektetési projektek elemzéséből kirajzolódik, hogy tavaly ismét kiugróan erős évet zárt a járműipar, a befektetési volumen több mint fele (52,2%) ebben az iparágban realizálódott összesen 868,14 millió euró értékben. A második legtöbb beruházás a megújulóenergia-szektorba érkezett (199 millió euró), ezt követi a vegyipar összesen 184,75 millió euró értékű befektetéssel, de jelentős tőke beáramlás (140 millió euró) köszönhető az új szolgáltató központoknak is.
A beruházások hátterét vizsgálva a legnagyobb arányú működőtőke-beáramlás – a 2014-es beruházási volumen mintegy harmada – indiai befektetőkhöz köthető (494,8 millió euró), amelynek döntő többségét ugyancsak egy új járműipari szereplő piacra lépése adja. A második legnagyobb beruházó Kína 195,05 millió eurós beruházási volumennel, a 3. helyen pedig Japán áll 150,19 millió euróval.
Az újonnan létrehozott munkahelyek számát tekintve az USA-ból érkező befektetések állnak az első helyen 2729 új munkahellyel. A második helyen India szerepel 1575 fővel, Németország pedig a harmadik 1431 újonnan létesített munkahellyel. Iparági bontásban 2014-ben a legtöbb új munkahely a szolgáltató központoknak (SSC) köszönhetően jött létre (3595), ezen a területen továbbra is érvényesül a szakképzett és idegen nyelveket beszélő munkaerőt kereső nemzetközi cégek jelentős emberierőforrás-igénye. Ennél alig valamivel kevesebb, összesen 3500 új munkahely létesült a járműiparban. Jellemző a két szektor pozíciójára, hogy az összes új munkahely mintegy kétharmada ezen a két területen alakult ki. A harmadik legtöbb munkahely, összesen 1089 az elektronikai iparágban létesül.

A HIPA 2015-re is a tavalyi évihez hasonló iparági dominanciát prognosztizál. Ésik Róbert elmondta: jelenleg mintegy 100 aktív, döntés előtt álló beruházási projektről tárgyal, amelyek jelentős része ugyancsak járműipari beruházás.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség honlapja: www.hipa.hu


Hozzászólások

Új hozzászólás

Regisztrált, bejelentkezett felhasználóink részére!

Bejelentkezés

Regisztráció
médiaajánlat | e-mail a szerkesztőnek | impresszum | adatvédelem | lap teteje