Legyen a kezdőlapom! 2020.11.27. térítésmentes üzleti információs szolgáltatásunk
belépés
regisztráció
címlapa Feliciter kiadványaink külpiacok belföld sorokban ajánló háttér arhívum kereső puntea online

Tisztelt Felhasználó!

A Feliciter Kiadó weblapjait az alábbi hatályos jogszabályok maradéktalan figyelembe vételével működteti:

 • 1992. évi LXIII. törvény: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1998. évi VI. törvény: az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
 • 1995. évi CIX törvény: a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 1997. évi LVIII. törvény: a gazdasági reklámtevékenységről
 • 2001. évi CVII. Törvény: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet: az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól

Mindezek alapján a Feliciter Kiadó: 

 • felhasználóinak nevét, e-mail, webcímét és minden egyéb a tudomására hozott adatait bizalmasan, a fent idézett jogszabályokkal összhangban kezeli és tárolja,
 • a felhasználói adatokat a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a Felhasználó engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át,
 • tudomásul veszi, hogy Felhasználó adatai kezeléséhez történt hozzájárulását bármikor módosíthatja, ill. visszavonhatja.

A Feliciter Kiadó felhívja Tisztelt Felhasználói figyelmét továbbá arra, hogy:

 • az általa működtetett feliciter.net, puntea.net és feliciter.hu weboldalak (továbbiakban weboldalak) tartalma teljes egészében a Feliciter Kiadó szellemi tulajdonát képezi, annak bármely részletének, elemének bármilyen, online vagy nyomtatott formában történő utánközlése a Kiadó engedélye nélkül tilos! A weboldalak egyes cikkeit Felhasználó – kizárólag saját célra – lementheti, kinyomtathatja, további felhasználására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára azonban nem jogosult.
 • A weboldalon elhelyezett hirdetések és kapcsolódó linkek tartalmáért a Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A kapcsolódó linkeket üzemeltető más szolgáltató adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Feliciter Kiadó felelősséget hasonlóképpen nem vállal.
médiaajánlat | e-mail a szerkesztőnek | impresszum | adatvédelem | lap teteje