Gondolkozz először kicsiben!
2008.07.04.

Az európai kkv-k megérdemlik, hogy magasabb szintű támogatásban részesüljenek, miáltal hosszú távú fenntartható növekedési és munkahelyteremtő képességük teljes egészében érvényesülhetne. E cél elérése érdekében az Európai Bizottság ma bemutatta a tíz vezérelven alapuló európai kisvállalkozói törvényt, valamint javaslatokat fogalmazott meg a Bizottság és a tagállamok által meghozandó szakpolitikai intézkedésekre.
A kisvállalkozói törvény középpontjában az a meggyőződés áll, hogy a kkv-k számára a legjobb keretfeltételek megteremtése elsősorban és leginkább attól függ, hogy a társadalom mennyire ismeri el a vállalkozókat, ideértve a kézműiparosokat, mikrovállalkozásokat, családi vállalkozásokat és a szociális gazdasági vállalkozásokat is, továbbá hogy sikerül-e vonzóvá tenni a saját vállalkozás indításának lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy meg kell változtatni a vállalkozók szerepéről és a kockázatvállalásról az EU-ban kialakult inkább negatív képet.
A európai kisvállalkozói törvény 10 olyan elvet fektet le, amelyeket a legmagasabb politikai szinten kell elfogadni, és olyan konkrét intézkedéseket fogalmaz meg, amelyek megkönnyítik majd a kisvállalkozások életét. A vállalkozásokkal és képviselőikkel folytatott konzultációt követően az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a kkv-kat különösképpen érintő négy területen új jogszabályokra tesz javaslatot.
További részletek: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1003&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en