Ellentétes várakozások
2008.07.07.

Júniusban lényegében nem változott a GKI konjunktúra-indexének szezonális hatásoktól megtisztított értéke. A GKI Gazdaságkutató Zrt. (www.gki.hu) által - az Európai Unió támogatásával - készített felmérés szerint azonban ezen belül a fogyasztói várakozások sokat javultak, s két éve nem látott értéket értek el. Ez azonban még nem jelent kitörést a 2006. évi választásokat követően, a várható megszorítások hírére kialakult nagyon pesszimista sávból. Az üzleti várakozások kissé romlottak.

Az üzleti szektoron belül a korábban inkább optimista ipari és szolgáltatói várakozások romlottak, a jellemzően pesszimistább építőipari és kereskedelmi cégek várakozása viszont javult. Ez utóbbi a belföldi kereslet egyes szegmenseinek lassú emelkedésére utal. Minden ágazatban, a fogyasztók körében pedig látványosan javult a magyar gazdaság kilátásainak megítélése, bár azok összességében továbbra is kedvezőtlenek. Az építőiparban, a kereskedelemben és a szolgáltatóknál erősödött, az iparban viszont gyengült az áremelési szándék. A fogyasztók inflációs várakozása sokkal visszafogottabb lett.

Az ipari bizalmi index júniusi esésében elsősorban a rendelésállományok erősen romló megítélésnek volt szerepe. Ezen belül azonban az exportrendelésekről alkotott vélemény stagnált. Az elmúlt időszak termelésének megítélése nem változott májushoz képest, de a következő háromhavi kilátásoké borúsabb lett. A készletekről kissé javult a válaszadók véleménye és a foglakoztatási szándék is erősödött.

Az építőiparban kissé javultak a várakozások. Ez a tendencia, ha nagyon szerény mértékben és alacsony szinthez képest, hullámzások mellett, de már hónapok óta érvényesül. Júniusban a termelési helyzet és a rendelésállomány értékelése is kissé pozitívabb lett, s a foglalkoztatási várakozások is valamelyest javultak.

A kereskedelmi bizalmi index értéke 2008 első hat hónapjában - az áprilisi „nagy zuhanás” kivételével - hónapról-hónapra nőtt, de elmarad az egy ével korábbitól. Júniusban az eladási pozíció enyhén, a rendelések várható alakulására vonatkozó várakozások számottevően javultak, a készletszint megítélése azonban romlott.

A szolgáltatói bizalmi index két éve trend nélkül hullámzik, most júniusban némileg csökkent. A várható üzletmenet és forgalom megítélése csak kissé, a foglalkoztatott létszámra vonatkozó várakozások azonban jelentősen romlottak.

A GKI fogyasztói bizalmi index 2008-ban az első kéthavi stagnálás, valamint a márciusi és áprilisi visszaesést követően 13 éve nem tapasztalt mélypontra jutott, majd a májusi és főleg júniusi emelkedés hatására két éve nem látott - bár továbbra is nagyon alacsony - szintre ugrott. Júniusban az ország várható gazdasági helyzetéről kialakított véleményen kívül főleg a lakosság saját pénzügyi helyzetére vonatkozó várakozásai emelkedtek, de érezhetően kedvezőbbek lettek a munkanélküliségre vonatkozó várakozások is.