Globális élelmiszer-nyilvántartási rendszer
2009.01.18.

A javaslat kitér a fejlődő országok kistermelői számára nyújtott mikrohitelekre is, amelyek mellett a mezőgazdaságra elkülönített fejlesztési segélyek szintén nagyobb teret kapnának. Ezt elsősorban az élelmiszerárak nagymértékű megugrása és a készletek csökkenése indokolja. Az Európai Unió számára fontosak a bizüzemanyag innovációk, ugyanakkor ezek a fejlesztések nem mehetnek az élelmezésbiztonság rovására.
Az Európai Parlament álláspontja szerint olyan agrárpolitikát kell kidolgozni, amely hozzájárul a világ élelmezési egyensúlyához. A jelenlegi tervet ezért is kell felülvizsgálni – ez a folyamat már 2008-ban elindult -, és a következtetések levonása utána olyan módszert kell kidolgozni, amely a tagállamok kistermelői számára is hatékony megoldásként szolgál.