Flamand támogatás
2007.02.20.

Ezek a projektek a flamand régió és országaink közötti együttműködés fejlesztését szolgálják, különböző területeken. 2005. óta a támogatási rendszer I. pillére vonatkozik az Európai Unió új tagországaival folytatandó együttműködés támogatására, ennek keretében a 2007-ben induló projektek támogatására a flamand kormány költségvetéséből 770 ezer eurós keretet különített el. A támogatás elnyerésére pályázatot kell benyújtani a flamand kormányzathoz. A támogatásra flamand partnerrel rendelkező magyar vállalatok, intézmények, szervezetek pályázhatnak. A pályázatok beérkezésének határideje 2007. március 30. A pályázatot az eddigi gyakorlatnak megfelelően az együttműködésben résztvevő flamand partner (promoter) nyújthatja be a flamand kormányzathoz.
2005 óta lehetőség van háromoldalú együttműködési projektek támogatása is, melyben egy flamand és két közép- és kelet-európai új tagállam, vagy szomszédos ország (Horvátország, Ukrajna) vállalata, intézménye, szervezete vesz részt.
Az első pillér keretében támogatásra kiválasztott projektek - meghatározott szabályozás szerinti - költségeinek 50%-át biztosítja a flamand kormány, a fennmaradó 50%-ot a flamand promóternek és magyar partnereinek kell fedeznie. Háromoldalú együttműködés esetén a flamand kormány szintén 50%-os támogatást vállal, míg a fennmaradó részt a flamand együttműködő és külföldi partnerei közösen biztosítják.
A 2007. évi pályázati felhívás és a vonatkozó részletes szabályozás az alábbi weboldalon található: www.vlaanderen.be/centraalenoosteuropa.
További információk:Gárdonyi János (GKM, Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály). Telefon: 06-1- 336-7602.