Románia folyómérleghiánya
2007.06.26.

A tavalyi 10,3-ról az idén 11,7 százalékra duzzadó hiány egyenes arányban hozza magával a finanszírozás romlását is, mivel a hiány fedezete a portfóliótőke felé tolódik el. Az elemzés a romlás valószínű okai között az import olcsóbbosodását, ezzel összefüggésben román nemzeti valuta 2003 decembere óta 57,7 százalékos effektív reálfeltértékelődését hangsúlyozza. Emellett az egy főre jutó reáljövedelem idei emelkedése a JP Morgan becslése szerint eléri a 12 százalékot, a csökkenő infláció, a munkahelyek gyarapodása és a jelentős nominálbér-növekedés révén. Ráadásul a kormány nem folytat olyan gazdaságpolitikát, amely a folyómérleghiány csökkentését célozná, sőt éppen ellenkezőleg, a laza költségvetési és pénzügypolitika híve. Ezzel egyidőben a külső hiány finanszírozási minősége is romlik, mivel a nagyobb jelentőséggel bíró privatizációs ügyletek már lezárultak, így nagyobb szerepet kapnak a portfólió beármalások.