setare ca pagină de pornire 04.07.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Răsfoire: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11
Pot alege România
România, Bulgaria şi regiunea Balcanii de Vest pot atrage din Ungaria investitorii în energia verde datorită faptului că în Ungaria reglementarea producţiei de energie regenerabilă este complicată -
Panouri solare de la Jüllich Glas
Jüllich Glas Holding a început producţia de panouri solare moderne în noua sa uzină din Székesfehérvár.
Centru horticol
Este deosebit de important şi în cele ce urmează ca Ungaria să devină centrul horticol al regiunii – a specificat György Czerván, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Rurale, la deschiderea celei de-a 18-a ediţii a Expoziţiei şi Târgului Internaţional de Horticultură Hortus Hungaricus.
Master Good se extinde
Uzina de prelucrare a păsărilor din localitatea Kisvárda, predată recent în noua sa formă, asigură de lucru pentru 400 de persoane. Mulţumită investiţiei realizate din 1,6 miliarde de forinţi, proprietarul, grupul de societăţi Master Good are deja peste 900 de angajaţi.
Piaţa imobilelor industriale
Piaţa imobilelor industriale din Budapesta s-a stabilizat în cursul anului trecut şi această situaţie a caracterizat şi prima jumătatea a acestui an.
Bosch face investiţii
În următorii ani grupul Robert Bosch va aloca investiţiilor din Ungaria în total 35 miliarde de forinţi. Pentru început, acum, în octombrie încep lucrările de construcţie ale noului centru din Budapesta, pe teren propriu.
Oraşele cu cea mai rapidă dezvoltare
În ultimele 12 luni piaţa imobilelor comerciale din metropole a fost invadată de mulţimea investitorilor – a constatat cel mai recent studiu al companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield.
Rezultate şi programe
Agenţia pentru Comerţ Exterior din Ungaria (HITA) a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă rezultatele primelor nouă luni de activitate.
Capitala în toate pe primul loc
Budapesta a realizat 39,5 procente din produsul intern brut total al Ungariei, şi în acelaşi timp continuă să crească diferenţa dintre capitală şi cel mai puţin dezvoltat judeţ, Nógrád, aceasta fiind în 2008 de 4,9 ori, iar în 2009 de 5,2 ori mai mare în favoarea capitalei.
Despre industria de ambalaje din Ungaria
În 2010 industria de ambalaje din Ungaria, sub aspect valoric a înregistrat o creştere de 16,3%.
Despre piaţa auto din Ungaria
Pe una din paginile web dedicate maşinilor în Ungaria (poate cea mai populară), numărul maşinilor second-hand mai noi oferite spre vânzare a scăzut într-o perioadă de un an la o treime.
Pâinea noastră cea de toate zilele
Potrivit datelor furnizate de Asociaţia Ungară a Brutarilor, un locuitor în Ungaria consumă anual 73 kilograme de pâine. Două treimi din cantitatea vândută este în continuare pâine albă sau semialbă.
Se extinde Lego la Nyíregyháza
Prin crearea de o mie de noi locuri de muncă, Lego Group din Danemarca îşi dublează numărul angajaţilor în Ungaria, în timp ce costul realizării noului punct de lucru din Nyíregyháza poate atinge chiar şi optzeci de milioane de euro.
Despre piaţa auto din Ungaria
Pe una din paginile web dedicate maşinilor în Ungaria (poate cea mai populară), numărul maşinilor second-hand mai noi oferite spre vânzare a scăzut într-o perioadă de un an la o treime.
Laptele va avea căutare
În perioada 2010-2020 cerinţele la nivel global pentru produsele lactate lichide vor creşte cu treizeci de procente - arată cel mai recent studiu al Tetra Pak, care a analizat obiceiurile legate de consumul de lapte în o sută de ţări.
Pălinca de mere din Szabolcs
Pălinca de mere din Szabolcs este o băutură distilată din fructe, cu aromă şi miros de mere, incoloră când este proaspătă, deosebit de curată, care în urma fermentării primeşte o culoare uşor gălbuie.
Comerţul exterior al Ungariei în domeniul agricult
În primul trimestru al anului 2011, valoarea exportului produselor agricole şi al industriei alimentare ungare a fost de 1638 milioane euro, în timp ce a importului de 1049 milioane euro.
Piaţa maşinilor agricole
Evoluţia performanţelor pieţei ungare de maşini agricole a fost foarte diferită. După ce anul 2008 a fost favorabil investiţiilor în maşini, la începutul anului 2009 vânzările au scăzut considerabil (cu 30%).
România este o ţară ţintă importantă
Agenţia Ungară pentru Comerţ Exterior (Hungarian Investment and Trade Agency – HITA) constituită de guvernul ungar are sarcina, pe de o parte, de a stimula investiţiile companiilor străine în Ungaria, iar pe de altă parte de a sprijini activitatea de comerţ exterior a întreprinderilor mici şi mijlocii din Ungaria.
Excedent record în comerţul exterior
În timp ce în prima jumătate a anului comerţul exterior ungar a crescut în continuare şi, mai mult de atât, a înregistrat un excedent de valoare record, dinamica exportului a continuat să scadă – arată raportul Institutului Central de Statistică din Ungaria.
Situaţia cultivării plantelor
Suprafaţa arabilă care determină producţia agricolă ungară este de 4,5 milioane de hectare, ceea ce reprezintă 48 de procente din suprafaţa ţării şi 77 de procente din aria cu destinaţie agricolă.
Modificări în comerţul cu produse alimentare
Potrivit unui sondaj, în cel de-al doilea trimestru, pe piaţa ungară vânzările în comerţul cu produse alimentare au crescut valoric cu trei procente, dar cantitativ au scăzut cu 2 procente.
PUNTEA are cont pe Facebook!
Daþi-ne Like pe Facebook, pentru a afla cele mai recente ºtiri ºi informaþii! Fiþi membru al comunitãþii online româno-ungare:
Romexpo vã aºteaptã!
Pentru luna octombrie, ROMEXPO a programat organizarea a trei manifestari expozitionale specializate, dupa cum urmeaza:
Soluþia care va pune economia ungarã în picioare
Planul de acþiune în domeniul economic având 29 de puncte, elaborat de guvernul ungar ºi avizat favorabil recent de Parlament, include o reducere semnificativã a impozitelor ºi simplificarea sistemului fiscal, ºi potrivit aºteptãrilor va pune în picioare economia ungarã.
O situaþie de invidiat...
...sau o situaþie fãrã perspectivã?
Va mai fi o altã crizã mondialã?
Potrivit omului de afaceri american György Soros, de origine maghiarã, rãspunsul este foarte clar: da, va fi, aceasta va surveni inevitabil.
Se dizolvã zona euro?
În urma crizei bugetare din Grecia nu este deloc o întrebare nefondatã. Datoritã îngrijorãrilor pieþelor, generate de creºterea datoriilor publice, zi de zi creºte riscul dizolvãrii zonei euro în anii ce urmeazã.
Toþi sunt cu probleme
Se pare cã încet-încet ºi evaluatorii de credite recunosc cã de fapt fiecare stat are probleme.
Prunele de Sãtmar
''Prunele de Sãtmar'' este o expresie care sugereazã multe ºi care impune respect. Adulþii desigur se gândesc imediat la pãlinca de prune, dar ºi fructele ºi gemul de prune provenite de acolo sunt deosebit de renumite.
Gem de prune de Sãtmar
Gemul de prune a fost un produs important în rândul produselor ungare renumite, tradiþionale ale exportului de mai multe secole, ca de exemplu carnea de vitã, vinul, cerealele ºi mierea. A fost parte a meselor atât în familiile de þãrani, cât ºi la nobili.
Pãlinca de prune de Sãtmar
Pãlinca de prune din regiunea Sãtmar-Bereg se bucurã de un renume deosebit, este bãutura cu care se primesc oaspeþii deja de secole.
Extracontribuþie
Taxa specialã aplicatã bãncilor în cadrul planului de acþiune, în valoare totalã de 200 miliarde de forinþi, este consideratã de sfera bancarã, spus sau nespus, a fi o extracontribuþie.
Industria a luat avânt
Producþia industrialã a crescut în luna mai cu 13,7 procente faþã de nivelul anului precedent, în primele cinci luni a depãºit cu 7,3 procente valorile înregistrate în perioadele identice ale anului trecut - a anunþat Institutul Central de Statisticã pe baza datelor preliminare.
Piaþa auto în Ungaria la cea mai scãzutã valoare
Potrivit datelor publicate în aceste zile de Datahouse, în prima jumãtate a anului au fost vândute 25.330 autoturisme ºi autoutilitare noi, cu 45 procente mai puþine comparativ cu aceeaºi perioadã a anului anterior.
Faþa necunoscutã a Budapestei
Budapesta e cea mai frumoasã în zori, când soarele se înalþã încet dinspre câmpie. O culoare finã, pastelatã cuprinde jur-împrejur Pesta, ºi trece ca un reflector puternic peste clãdirile situate în Buda.
O razã de speranþã
Scãderea performanþelor economice în Ungaria timp de cinci trimestre s-a oprit în primul trimestru al anului 2010, ºi PIB a crescut cu 0,1 procente comparativ cu perioada similarã a anului precedent - ºi-a confirmat estimarea anterioarã Institutul Central de Statisticã din Ungaria.
Pe traiectoria dezvoltãrii
Ungaria poate avea din 2013 economia cu cea mai rapidã dezvoltare dacã se vor duce la bun sfârºit mãsurile guvernamentale: stabilizarea din acest an ºi perioada de reforme în urmãtorii doi ani - a precizat ministrul economiei naþionale György Matolcsy la o conferinþã.
Se aºteaptã schimbãri
Din rândul celor mai multe sute de firme de export ungare chestionate, în 2009 jumãtate au cunoscut o reducere a venitului din vânzãri la export de peste 5 procente - precizeazã cel mai recent sondaj al Coface Hungary.
OECD este încrezãtoare
Cel mai recent raport al OECD se aºteaptã în cazul Ungariei în acest an la o creºtere economicã de 1,2 procente din PIB.
În aºteptarea avântului
Potrivit celei mai recente prognoze a Bãncii Mondiale, cu toate cã þãrile în curs de dezvoltare vor fi leadere în avântul pornit la nivel global, economiile emergente ale regiunii noastre vor resimþi mai profund criza europeanã cauzatã de îndatorare, de aceea în aceste þãri avântul cunoscut înaintea anilor de crizã nu se va întoarce în mod sigur pânã în 2012.
Iatã, cel de-al o sutãlea!
Am început publicarea revistei noastre PUNTEA acum douãsprezece ani, ºi am ajuns la numãrul jubiliar 100!
Opinii despre noi
Cu ocazia numãrului aniversar am primit salutãri calde de la vechi parteneri ºi noi cititori deopotrivã, pe care - mulþumindu-le pentru urãrile de bine - le facem acum publice.
În direcþie pozitivã
Cu toate cã cele mai recente prognoze referitoare la cursul economiei române pe acest an prevãd o uºoarã scãdere, potrivit statisticilor referitoare la schimbul bilateral de mãrfuri în primul trimestru al acestui an, tendinþele nefavorabile din anul trecut au luat o întorsãturã pozitivã.
Ungaria cu rezultate mai bune
Managerii firmelor germane situeazã Ungaria pe locul ºapte al clasamentului celor mai atractive þãri þintã pentru investiþii în regiunea Europei Centrale ºi de Est (ECE) - cu aceasta Ungaria a urcat cu douã poziþii faþã de rezultatul anului trecut.
Regiunile sunt active
În regiunile ungare, forumurile informaþionale ºi profesionale se þin lanþ, acestea fac cunoscute concursurile pentru fonduri privind dezvoltarea economiei regionale - dezvoltarea punctelor de lucru, amplasarea unitãþilor industriale, formarea de clustere.
Revine încrederea
Cu toate cã vânzãrile cu amãnuntul la produsele alimentare au scãzut, începe sã revinã încrederea consumatorilor.
Foarte multe ouã din import
Ramura producãtoare de ouã din Ungaria este una din sectoarele care au înregistrat pierderi în urma aderãrii la UE.
IMM-urile ºi exportul
Managerii întreprinderilor mici ºi mijlocii exportatoare din Ungaria sunt pesimiºti, cu toate cã, pe baza indicatorilor de competitivitate, ar putea avea mai multe ºanse de a câºtiga teren pe pieþele externe decât îºi închipuie, ºi din acest motiv adesea nici nu încearcã aceasta.
Bosch se extinde
Grupul Robert Bosch, unul din cei mari mari producãtori auto ai Europei va aloca 9 miliarde de forinþi pentru extinderea centrului sãu de dezvoltare de la Budapesta.
ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi