setare ca pagină de pornire 13.07.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

Răsfoire: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11
Unitate de producþie la Gyöngyös
Apollo Tyres Ltd. - lider în producþia de cauciucuri în India - sub egida strategiei de dezvoltare globalã, pe termen lung,
Competiþie pentru investiþii
În timp ce Ungaria la un moment dat se afla în competiþie cu Polonia, Slovacia ºi România în privinþa obþinerii investiþiilor,
Se înrãutãþesc perspectivele economiei mondiale
Potrivit specialiºtilor germani (ºi nu numai germani) este evident cã în perioada trecutã perspectivele dezvoltãrii economiei mondiale s-au înrãutãþit.
China, destinaþia favoritã a suedezilor
Potrivit celor mai actuale analize, continuã valul de înfiinþare de companii de cãtre cetãþeni suedezi în China.
Piaþa imobiliarã ungarã
Indexul imobiliar al Budapestei a scãzut din nou, valoarea sa în luna octombrie fiind de -16,5, ceea ce indicã o uºoarã înrãutãþire a perspectivelor pieþii imobiliare comparativ cu prima jumãtate a anului, respectiv cu situaþia din toamna anului trecut.
S-a pus piatra de temelie la Szolnok
La sfârºitul lunii noiembrie, la Szolnok, într-un cadru festiv s-a pus piatra de temelie a uzinei societãþii F. Segura Hungaria Srl.
Noi locuri de muncã în domeniul IT
Pânã în anul 2009 se vor înfiinþa peste 1700 noi locuri de muncã în domeniul IT la Budapesta ºi Debrecen, potrivit unei declaraþii semnate zilele acestea.
Ne aºteaptã lacul Balaton
În prezent, în zona lacului Balaton funcþioneazã douãzeciºiºapte de hoteluri de patru stele ºi un hotel de cinci stele.
2007 - un nou an record
Considerãm cã anul 2007 din punctul de vedere al schimbului comercial între Ungaria ºi România a fost din nou unul deosebit de reuºit.
Relaþiile economice româno-ungare
Dupã cum anunþã ºi ºtirile publicate regulat în PUNTEA, schimbul comercial român-ungar creºte dinamic de la an la an, demostrând cã în cooperarea dintre societãþile economice din cele douã þãri mai existã posibilitãþi care aºteaptã sã fie fructificate, respectiv care pot fi intensificate.
Europa Centralã, destinaþie atractivã
Atât Ungaria, cât ºi restul de þãri membre ale UE, ºi în urmãtorii cinci ai vor rãmâne puncte de atracþie în ceea ce privelºte investiþiile, asemenea perioadei trecute - afirmã Economist Intelligence Unit (EIU).
Economia ungarã în cifre
Potrivit prognozei realizate de GKI, Institutul Ungar de Cercetare Economicã SA. prin colaborare cu Erste Bank, în acest an echilibrul intern ºi extern al economiei ungare se îmbunãtãþeºte peste aºteptãri, dar creºterea încetineºte mult, iar inflaþia rãmâne ridicatã.
Probleme în industria de construcþii
Pe lângã o cifrã de afaceri în scãdere – potrivit datelor furnizate de Institutul Central de Statisticã din Ungaria, producþia pe ramurã în primele nouã luni ale anului a fost de 1400 miliarde de forinþi, cu 10,2 procente mai puþin decât în anul precedent –
Exportul, o forþã motrice
Potrivit Institutului Central de Statisticã ungar (KSH), în primele nouã luni ale anului deficitul schimbului de mãrfuri în comerþul exterior ungar a fost de 696,2 milioane de euro, cu 1,321 miliarde de euro mai puþin comparativ cu valoarea înregistratã în anul precedent.
Diplomaþie agrarã ungarã efervescentã
În acest an, exportul agrar ungar va fi mai mare comparativ cu anul trecut. Deºi anul trecut Ungaria a vândut la un nivel record produse agrare ºi alimentare autohtone în strãinãtate, atingând valoarea de 3,6 miliarde de euro.
Ritmul exportului german în scãdere
Dupã un ritm de creºtere a exportului deosebit de intens anul trecut, depãºind cu mult 10%, în anul 2007 ritmul creºterii exportului german scade la o valoare exprimatã printr-un numãr cu o singurã cifrã.
Industria alimentarã a Ungariei
Industria alimentarã - datoritã importanþei ei strategice - este un domeniu tradiþional de important al economiei naþionale ungare. Industria prelucrãtoare, care include 14 domenii, are ca al treilea cel mai important segment cel al alimentelor.
Producþie puternicã de auto din Slovacia
Slovacia se aflã în fruntea clasamentului mondial în ceea ce priveºte producþia de autovehicule pe cap de locuitor: anul viitor vor pãrãsi liniile de producþie deja 700 mii de maºini. Anul acesta, numãrul angajaþilor în domeniu era de 70 de mii.
Iubim ouãle
Din punctul de vedere al consumului de ouã pe cap de locuitor, Ungaria se situeazã în elita clasamentului mondial, media consumului anual pe cap de locuitor este în jur de 300 de bucãþi
Date de prognozã
În Ungaria, produsul intern brut (PIB) creºte în acest an cu 1,8 procente, iar anul viitor cu 3 procente, în timp ce deficitul la buget în 2007 va fi 6,3 procente din PIB, iar anul viitor aceastã valoare va scãdea la 4,8 procente.
Exportul ungar
Valoarea exporturilor în perioada ianuarie-august 2007 a fost de 10 964 miliarde, iar cel al exporturilor a fost de 11 168 miliarde de forinþi;
Prognoza UE a devenit mai pesimistã
Uniunea Europeanã a redus nu demult prognoza sa referitoare la creºterea economicã medie a acestui an la valoarea de 2,8 procente, faþã de cea datã mai devreme, în valoare de 2,9 procente, motivând modificarea cu tulburãrile pieþelor financiare.
Perspective ale consumatorilor ºi în afaceri
Din luna august a anului precedent valoarea indicelui de conjuncturã al Institutului de Cercetare Economicã (GKI), actualizatã periodic, fluctueazã într-o bandã îngustã, iar în luna iulie a descrescut puþin.
Clasamentul firmelor de top
În rândul primelor 500 de societãþi din Europa Centralã ºi de Est cu cel mai ridicat venit din vânzãri, 65 sunt firme ungare - rezultã din raportul fãcut de Deloitte ºi Figyelő.
Probleme în industria panificaþiei
Industria ungarã de panificaþie este caracterizatã de lipsa de capital, lipsa protecþiei pieþii ºi a subvenþiei din partea guvernului, producþie în deficit, respectiv societãþi strãine care achiziþioneazã firmele autohtone.
Consum crescut de bere
Unul dintre câºtigãtorii încãlzirii globale este sectorul bãuturilor de stingere a setei, dovedesc studiile în aceastã temã. Potrivit rezultatelor companiei de cercetare de piaþã, Nielsen, tendinþele internaþionale atrag atenþia asupra consumului crescând în cazul: bãuturilor fãrã alcool, care au înregistrat cele mai mari creºteri.
Programe operative
Din 15 programe operative ale Ungariei, în privinþa a 14, Bruxelles a formulat deja rãspuns pozitiv.
Sondajul MasterCard
Cel mai recent sondaj al MasterCard aratã cã opt proprietari de carduri de debit din Europa din zece ar dori sã foloseascã cardul în întreaga Europã în aceleaºi condiþii ºi cu aceleaºi costuri de transfer ca ºi acasã.
Politica energeticã ungarã
Potrivit specialiºtilor, pentru satisfacerea cerinþelor de energie electricã în creºtere în Ungaria, între anii 2020 ºi 2025 ar fi nevoie de douã blocuri noi de centrale atomice cu o capacitate de o mie megawaþi fiecare, care, conform cerinþelor, ar reprezenta deja a treia generaþie avansatã – s-a specificat în cadrul unei conferinþe.
Centru de distribuþie chinez
Realizarea la Budapesta a centrului de distribuþie în Europa a mãrfurilor chinezeºti de calitate excelentã ºi înfiinþarea în China, la Shenyang a unui parc industrial ungar – alãturi de multe alte contracte de afaceri – au constituit subiectele unor acorduri încheiate la Beijing cu ocazia Forumului Economic ºi de Afaceri ungar-chinez.
Investiþie majorã chinezeascã
Se vor crea peste 800 de noi locuri de muncã, printr-o investiþie de 18 milioane de euro, prin Livan Biodegradable, care îºi relocã activitatea în Ungaria.
Economie cu realizãri slabe
În Ungaria, produsul intern brut (PIB) a crescut în al doilea trimestru cu 1,2 procente comparativ cu aceeaºi perioadã a anului precedent, în prima jumãtate a anului a fost de 1,9 procente – potrivit Institutului Naþional de Statisticã (KSH).
Spar se dezvoltã
Spar Magyarország Kft. dispune momentan de 200 de magazine în Ungaria. Compania preconizeazã þi în acest an o creºtere a veniturilor în procent de 10-20%.
Bosch în dezvoltare
Fabrica Bosch Elektronikai Kft. din localitatea Hatvan, a fost mãritã cu o halã de 12 mii de m2. hata s-a construit în cadrul unui program de investiþii în valoare de 90 milioane de euro.
Preþuri ºi inflaþie
Preþurile de consum în Ungaria au rãmas neschimbate în luna august comparativ cu luna iulie, ºi au depãºit cu 8,3 procente nivelul atins cu un an înainte – a anunþat Institutul Naþional de Statisticã (KSH).
Se preconizeazã un nou record
În urma aderãrii României la Uniunea Europeanã, din data de 1 ianuarie 2007, interesul companiilor ungare a crescut în mod simþitor, pe baza unui interes deja efervescent.
Centre de servicii în Ungaria
În Ungaria, primele centre regionale de servicii au apãrut în anul 2000. De atunci s-au stabilit aici peste patruzeci de centre de servicii, creându-se astfel 19 mii de noi locuri de muncã, valoarea totalã a investiþiilor depãºind 640 miliarde de forinþi.
Ministrul despre ramura agricolã
Anul trecut producþia agricolã în Ungaria a atins 1.600 miliarde de forinþi, ceea ce depãºeºte cu 6 procente valoarea înregistratã cu un an înainte - a anunþat ministrul ungar al agriculturii ºi dezvoltãrii teritoriale, József Gráf.
Opel în top
Potrivit Institutului Statistic Ungar, clasamentul privind autoturismele rulate în Ungaria, rãmâne neschimbatã.
Vizitã la Arad
Potrivit tradiþiilor, Editura Feliciter - editorul publicaþiei PUNTEA - a participat din nou cu stand propriu la expoziþia AGROMALIM/SMART PACK de la Arad.
Furnizori ungari
Momentan, în Ungaria, 8-9 mii de companii mici, medii ºi mari, de tip integrator, au ocazia, ca la un anumit nivel, sã se conecteze la marile lanþuri de furnizori autohtoni ºi internaþionali.
Succesul Audi
Audi Hungaria deja în prima jumãtate a anului 2007 a depãºit numãrul de un milion de motoare fabricate. La Győr, pânã la sfârºitul lunii iunie, s-au fabricat 1,013 milioane de motoare, cu 1,9 procente mai multe comparativ cu aceeaºi perioadã a anului trecut.
Mai multe mobile
În luna iunie, numãrul clienþilor companiilor de profil, a crescut cu 77 mii, în total la cifra de 10 milioane ºi 226 mii, astfel încât în Ungaria, numãrul abonamentelor per 100 de locuitori, a ajuns la 101,7.
Atragere de capital ºi competitivitate
Ungaria, pe baza numãrului de proiecte de investiþii de capital strãin, în anul 2006 s-a situat pe locul 11 în Europa, ceea ce înseamnã o oarecare rãmânere în urmã faþã de locul 8 ocupat în anul 2005.
Turiºti români în Ungaria
Potrivit studiului anual al IPK International, privind obiºnuinþele de cãlãtorie a populaþiei europene, trei zecimi ai cetãþenilor români au optat pentru Ungaria în vizitarea þãrii cu scopuri de vacanþã, în anul 2006. astfel, Ungaria ocupã locul I. în privinþa destinaþiilor, fiind urmatã de Turcia, Bulgaria, Austria, Germania, Italia, Franþa ºi Grecia.
Alinierea la Uniune
În Ungaria, cu trendurile actuale, PIB pe cap de locuitor va putea atinge 75 procente din valoarea medie înregistratã la nivel de uniune în anul 2011 - afirmã Comisia Europeanã. Republica Cehã a atins aceastã valoare în anul 2005, Cipru ºi Slovenia chiar mai devreme.
Un nou terminal la Ferihegy
Noul proprietar al aeroportului Ferihegy din Budapesta doreºte dezvoltarea acestuia cu 261 milioane de euro pentru a deveni portul aerian cu cel mai mare succes în Europa Centralã.
Parc eolian german în Ungaria
Compania mixtã constituitã de cãtre firmele germane Plambeck Neue Energien AG ºi GM Umwelt- und Energiewirtschaft GmbH urmeazã sã construiascã un parc eolian în Ungaria.
Fabricã de panouri solare
În judeþul Komárom-Esztergom, localitatea Környe se construieºte o fabricã americanã de panouri solare - a anunþat ministrul economiei ºi transporturilor, Kóka János.
Moscova este cea mai scumpã
Cea mai scumpã viaþã se înregistreazã în capitala rusã ºi britanicã, în ceea ce priveºte cetãþenii strãini - relevã un studiu elveþian. Cea mai ieftinã capitalã europeanã este Sofia.
ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi