setare ca pagină de pornire 29.09.2020. serviciul nostru gratuit de furnizare informaţii de afaceri

prima pagină economia ungarã pieþe externe noutãþifeliciter reviste PUNTEA arhivă căutare linkuri convertor valutar híd online

www.feliciter.net

 
Stimate Utilizator!
 
Editura Feliciter îºi prezintã paginile de web cu luarea în considerare a urmãtoarelor norme juridice în vigoare:
 •  Legea LXIII./1992.: referitoare la protecþia datelor personale, ºi a caracterul public al informaþiilor de interes public
 •  Legea VI./1998.: referitoare la protecþia persoanelor pe parcursul prelucrãrii digitale a datelor personale
 •  Legea CIX ./1995.: referitoare la gestionarea datelor de nume ºi adresã cu scopuri de cercetare ºi de afaceri
 • Legea LVIII./1997.: referitoare la activitatea de publicitate economicã
 • Legea CVII./2001.: referitoare la aspecte referitoare la servicii comerciale electronice ºi servicii conexe societãþii informaþionale
 • Ordonanþa de Guvern 226/2003. (XII. 13.): referitoare la condiþiile speciale privind gestionarea datelor utilizate în legãturã cu sisteme electronice de informare, securitatea datelor utilizate în legãturã cu sisteme electronice de informare, precum ºi regulile privind relevarea datelor de identificare ºi redirecþionarea apelurilor 

În acest sens, Editura Feliciter:

 • gestioneazã ºi stocheazã numele, adresele de e-mail, adresele de web, ºi toate datele de care dispune în acest sens, în conformitate cu normele juridice mai sus menþionate,
 • utilizeazã datele de utilizatori în scopuri stabilite potrivit acordului prealabil al Utilizatorului, fãrã a preda unor terþi aceste date fãrã acordul Utilizatorului (exceptând cazurile menþionate de Lege),
 • ia la cunoºtinþã faptul cã contribuþia referitoare la gestionarea datelor Utilizatorului pot fi modificate sau revocate oricând.

Editura Feliciter totodatã atrage atenþia Stimaþilor Utilizatorilor asupra faptului, cã:

 • conþinutul paginilor de web prezentate de cãtre editurã, adicã feliciter.net ºi feliciter.hu (în continuare paginile de web) constituie în mod integral proprietatea intelectualã a Editurii Feliciter, iar republicarea unor pãrþi, sau elemente, în formã on-line sau electronicã este interzisã fãrã acordul Editurii! Articolele publicate pe pagini, pot fi salvate, imprimate de cãtre Utilizator – doar în scopuri personale – fãrã a avea dreptul de a reutiliza, descãrca, sau comercializare,
 • editura nu îºi asumã nici o rãspunderea pentru conþinutul materialelor publicitare ºi link-urile conexe,
 • în privinþa protecþiei informaþiilor ºi datelor aparþinând furnizorilor link-urilor conexe, de asemenea, Editura Feliciter nu îºi asumã rãspunderea.
ofertă media | contact redactor | contact | termeni şi condiţii de utilizare | înapoi