Capitala în toate pe primul loc
15.12.2011.

A crescut în continuare diferenţa dintre regiuni, au crescut avantajele economice ale regiunii Ungaria Centrală, care include şi Budapesta, în timp ce – cu excepţia regiunii Transdanubia de Sud – performanţele economice ale celorlalte regiuni au scăzut.
Potrivit datelor publicate de Institutul Central de Statistică (ICS), 49,6 procente din PIB-ul anului 2009 au fost realizate în Ungaria Centrală, 25,2 procente în Transdanubia şi tot 25,2 procente în regiunea dată de Marea Câmpie Ungară şi nordul ţării.
Cota parte la realizarea PIB-ului, în cazul regiunii centrale a continuat să crească şi în 2009 (cu 1,5 puncte procentuale), în timp ce cea a părţilor de vest şi est ale ţării a scăzut faţă de anul precedent (cu 0,9, respectiv 0,6 puncte procentuale).
În cadrul regiunii centrale, Budapesta a realizat 39,5 procente din produsul intern brut al Ungariei, astfel cota parte realizată de capitală a crescut faţă de anul 2008 cu 1,8 puncte procentuale. Scăderea semnificativă a rezultatelor economice în Transdanubia în anul 2009 s-a datorat crizei economice care a afectat grav regiunile Transdanubia Centrală şi respectiv de Vest, în urma căreia, în industria de prelucrare, în primul rând performanţele producţiei auto, au rămas în urma valorilor înregistrate cu un an înainte.
Datele preliminare arată că în 2009 produsul intern brut pe cap de locuitor la nivel naţional a fost de 2.600.000 forinţi, cu 2,4 procente mai scăzut (la preţ curent) faţă de valoarea anului precedent.
ICS arată că în 2009, luând în considerare produsul intern brut pe cap de locuitor, au crescut pe mai departe diferenţele dintre regiunile ţării, în timp ce clasamentul a rămas neschimbat faţă de anul precedent. Pe primul loc se află pe mai departe Ungaria Centrală, iar pe ultimul Ungaria de Nord, PIB-ul primei fiind de 2,8 ori mai mare.
Pe baza PIB pe cap de locuitor, în 2009 în ordinea judeţelor nu au intervenit modificări semnificative faţă de anul precedent. În clasamentul gradului de dezvoltare conform indicatorului specific, majoritatea judeţelor (12 judeţe) şi-au păstrat poziţia, 4 judeţe au urcat o poziţie, iar 4 judeţe au coborât o poziţie.
Valoarea indicatorului specific al capitalei, deosebit de ridicată, şi an de an în creştere, a fost în 2009 de 2,3 ori mai mare faţă de media pe ţară, aceasta reprezintă o creştere cu 8,6, respectiv cu 9,7 puncte procentuale faţă de valorile înregistrate în anii 2008 şi 2007. Media pe ţară este depăşită şi de judeţele Komárom-Esztergom şi Győr-Moson-Sopron, cu toate că, comparativ cu anul precedent, valoarea indicatorului în cazul ambelor judeţe a scăzut cu 3,8 puncte procentuale. În 2009 a rămas neschimbată poziţia primelor două şi respectiv a ultimelor două judeţe, Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Nógrád. A crescut pe mai departe diferenţa dintre Budapesta, cea mai dezvoltată şi cel mai puţin dezvoltat judeţ, Nógrád, aceasta fiind în 2008 de 4,9 ori, iar în 2009 de 5,2 ori mai mare în favoarea capitalei. Produsul intern brut pe cap de locuitor în Ungaria, în 2009 – la paritatea puterii de cumpărare, folosită la compararea la nivel internaţional – a fost de 15 281 euro, cu 5,4 procente în urma valorii înregistrate în anul precedent, respectiv cu 35,2 procente sub media Uniunii Europene.