Moldagrotech 2015 (spring)
03.12.2014.

Organizator: Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.
Co-organizatori:
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Suport informaţional:
revistele:“Agricultura Moldovei”, “Omnibus”; ziarele: “Curierul Agricol”, “Панорама”, Маклер”, "Молдавские ведомости”,Аргументы и факты в Молдове”, “ECO”; site-uri: farmer.md, agrotop.md, agrobiznes.md, allmoldova.com, allfun.com, allexpo.md

TEMATICA EXPOZIŢIEI-TÎRG:

 Tehnică pentru complexul agroindustrial:
- tractoare;
- maşini de prelucrare a solului şi de semănat;

- maşini pentru aplicarea fertilizanţilor şi  mijloacelor   de protecţie a plantelor;
- tehnică de recoltare a culturilor agricole şi de pregătire a nutreţurilor;
- maşini agricole pentru prelucrarea solului după recoltat şi stocarea recoltei;
- stivuitoare, mijloace de transport, transport special;

- echipamente pentru deservire tehnică, piese de schimb;
-  tehnică pentru întreprinderile agricole mici şi gospodăriile de fermieri;

-  dotări pentru zootehnie, avicultură şi piscicultură.

Sisteme de irigare şi alimentare cu apă în agricultură, tehnică pentru lucrări de ameliorare, hidroinstalaţii,

● Echipamente pentru industria alimentară şi prelucrătoare.

● Fertilizanţi şi mijloace de protecţie a plantelor.

● Medicină veterinară şi preparate biologice.

● Producerea nutreţurilor combinate.

Concentrate, premixuri, adaosuri furajere şi vitamine.

● Material semincer, flori, plante medicinale, pomi fructiferi şi plante decorative

● Ustensile de grădină.

Tehnologia creşterii culturilor agricole în teren protejat. Sere,  pepiniere, folii pentru sere.

Tehnologii de cultivare intensivă a plantelor agricole.

Ambalaj pentru transportare.

Finanţare şi asigurare în agricultură.PROGRAM ADIŢIONAL: Seminare, mese rotunde, demonstrarea tehnicii agricole. Concursul “Util pentru Moldova”.
COSTUL PARTICIPĂRII (inclusiv 20% TVA):

Taxa de înregistrare: 85 euro

Include plasarea informaţiei despre companie (textul de prezentare - pînă la 300 semne, logoul monocrom) în catalogul
expoziţiei, pachetul minim de participare a companiei pe portalul www.allexpo.md, campania publicitară de mediatizare a expoziţiei etc. 

Spaţiu interior utilat (stand standard), 1 m2: 70 euro

Standul standard de 9 m2 include: spaţiul expoziţional, montarea şi demontarea standului (tip OCTANORM), inscripţie pazie, 1 cuier, 1 priză, 1 masă, 2 scaune, 1 lampă spot la fiecare 4 m2, 1 coş de gunoi, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea generală a pavilionului.

Spaţiu interior neutilat, 1m2:
50 euro
include: chiria spaţiului expoziţional, mochetă, dereticarea, paza şi iluminarea generală a pavilionului.

Spaţiu expoziţional exterior (în afara pavilionului), 1 m2: 30 euro

include: chiria spaţiului expoziţional, inscripţie pazie, dereticarea, paza de noapte.


TERMENE LIMITĂ:
Prezentarea adeziunii-contract                                           pînă la 04 februarie 2015

Prezentarea informaţiei şi reclamei pentru catalog             pînă la 04 februarie 2015

Achitarea plăţii pentru participare                                       pînă la 04 februarie 2015

Înregistrarea participanţilor, amenajarea standului            2 – 3  martie 2015

Desfăşurarea expoziţiei                                                      4 – 7 martie  2015

Retragerea exponatelor                                                      8 – 9 martie  2015

 

Pentru informaţii

Tel.: +373 22/  81-04-03; 81-04-10; 81-04-12; 81-04-39  Fax: +373 22/ 81-04-03; 81-04-12; 81-04-39. Conducătorul proiectului expoziţional: Svetlana Ghelan. E-mail: ghelan@moldexpo.md